Contact Form 7


Hvis du ønsker å inkludere ett eller flere skjema besøkende kan fylle ut for å sende deg en e-postmelding. F.eks. i form av ett kontakt oss skjema, må du huke av tillegget «Contact Form 7» når leverer materiellet til sidene dine. 

Med over 20 millioner installasjoner er Contact Form 7 det dominerende kontaktskjemaet for WordPress.

Kontaktskjemaet er enkelt å sette opp og det kan settes inn i hvilken som helst side, innlegg eller widgeter område med hjelp av en shortcode. 

Kontaktskjemaet skiller seg ut fra de fleste andre løsninger ved at det gir friheten til å definere dine kontaktskjemaer akkurat slik som du selv måtte ønske via et godt HTML grensesnitt som gir deg full kontroll over alle sidene ved kontaktskjemaet.

Standard versjonen av dette tillegget kan utvides med flere tillegg som er spesielt utviklet for å tilføre kontaktskjemaet mer avanserte funksjoner enn standardversjonen gir. Noe som gjør dette kontaktskjemaet til det mest fleksible kontaktskjemaet for WordPress idag.

Contact Form 7 Get and Show Parameter from URL

Et tillegg som gjør det mulig for deg å poste data fra et skjema til et annet ved bruk en URL og GET kommandoen. En funksjonalitet som ikke er standard lagt inn i Contact Form 7.

Contact Form 7 Multi-Step Forms

Et tillegg som gjør det mulig å samle inn data fra flere ulike sider til et kontaktskjema som til slutt ender opp i en epostmelding som sendes til deg med all den innsamlede informasjonen. Et meget nyttig tillegg i mange situasjoner.

PayPal Integration

Gjør om dine kontaktskjemaer til bestillings skjemaer hvor brukerne blir redirectet til PayPal for å betale etter at skjemaet er fylt ut. Når betalingen er gått igjennom blir brukerne redirectet tilbake til dine sider. 

To tillegg som gjør denne jobben er:

Contact Form 7 Modules

Et tillegg som gjør det mulig å lage «hidden» felt i et skjema og poste informasjonen fra disse skjulte feltene til et annet skjema. Dette tillegget brukes ofte i kombinasjon med ovenstående for å sende informasjon mellom ulike skjemaer.

Contact Form DB

Et tillegg som gjør det mulig å lagre all informasjonen dine besøkende fyller ut i et kontaktskjema i en mySQL database istedenfor å bare sende deg en mail med informasjonen. Tillegget gjør det også mulig å enkelt vise dataene fra skjemaene på en valgfri side ved bruk av shortcodes som formaterer individuelle spørringer mot databasen før den viser resultatet i form av en tabell eller database visning.

Gjør det mulig å benytte den innsamlede informasjonen i andre programmer og hente opp tidligere mailer besøkende har sendt ved å fylle ut et kontaktskjema. Et meget nyttig tillegg som alle Contact Fomr 7 nettsteder bør bruke.

Contact Form 7 – Success Page Redirects

Et tillegg som redirecter brukerne til en valgfri side etter at skjemaet suksessfullt er postet gjennom legge til et ekstra felt i skjema editoren til Contact Form 7.