Frivillige tillegg til WordOnNet


Frivillige tillegg er tillegg du kan velge å få installert og satt opp som en del av WordOnNet pakken. Dette er tillegg som ikke installeres default. For å aktivisere disse må du angi hvilke av dem du ønsker aktivisert samtidig som du leverer materiellet til dine nettsider.

Du kan idag velge mellom følgende frivillige tillegg:

Bilder og slideshow

Meta-Slider

Meta-Slider – et lite lettdrevet søkemotorvennlig slideshow som er kompatibelt med de fleste temaer.

Meta Slider gir deg muligheten til å lage et ubegrenset antall slideshow som du kan sette inn hvor du selv måtte ønske ved hjelp av en shortcode eller ved å legge inn en PHP-kode i din template-fil (mal-fil).

Easy FancyBox

Lager FancyBox hvor du vil med en shortcode, med mulighet til å vise iframe. bilder og videoer.

NextGEN bildegalleri

NextGEN er utvilsomt det mest populære bildegalleri tillegget for WordPress.

Tillegget byr på en rekke tilpasningsmuligheter og det finnes en rekke tillegger du kan installere til dette tillegget for å utvide grunninstallasjonen av NextGEN betraktelig. Bildegalleriene setter du inn hvor du selv vil via en shortcode.

Tillegget er imidlertid relativt ressurskrevende og siden bilder i seg selv er «tunge» på grunn av fil-størrelsen, sier det seg selv at ressursbruken ikke blir mindre når bildene skal manipuleres på ulike måter.

Regenerate Thumbnails

Tillegget regenererer alle dine thumbnails til de nye størrelsene du angir. Nyttig når du bytter tema o.l.

Språk

Google Language Translator

Et tillegg om gjør det mulig å inkludere en fane til høre eller venstre for din hovedside som står på samme sted hele tiden. Ved å klikke på et av flaggene i fanen oversettes siden automatisk til det valgte språket ved hjelp av Google Translate Service. Det gir en maskinell oversetttelse av teksten som kan inneholde gramatiske feil og feiltolkninger av teksten, da oversettelsen gjøres av datamaskiner og ikke mennesker. Fanen blir for stor på mobile enheter, slik at den passer dårlig inn der.

WPML

WPML er en tilleggspakke for å gjøre dine WordPress sider flerspråklig. Gjør det mulig for deg å oversette sidene til så mange språk du ønsker. Programvaren lager separate mapper eller sub-domener for hvert enkelt språk. Tilleggspakken er ikke gratis, men er absolutt verdt pengene sine for dem som ønsker å gjøre sidene flerspråklig. Til denne tilleggspakken finnes det et masse gratis og betalbare tillegg for å ytterligere utvide oversettelsemuligheten og kontrollen av innholdet til de ulike språkene.

Systemtillegg

WP Super Cache

WP Super Cache er en plug-ins som catcher alle sidene dine og viser nye besøkende en statisk versjon av sidene istedenfor å kjøre alle spørringer på nytt for å generere den samme siden igjen og igjen. Cache kan 10 doble hastigheten til en side og er derfor noe du alltid bør benytte hvis du har dynamiske sider med mye trafikk.

Cache funksjonene kan komme i konflikt med andre plug-ins eller gjøre at de slutter å virke som tiltenkt, da sidene blir catchet istedenfor kjørt på nytt hver gang. Test derfor skikkelig ut at nettstedet ditt virker som det skal etter installasjonen. 

WP Hide Admin Bar

Tillegget fjerner «Verktøylinjen (Admin Toolbar)» – den svarte linjen som vises øverst på alle sidene etter at du er logget inn med de viktigste backend funksjonene.

Et nyttig tillegg for alle som ønsker å fjerne «administrasjonsgrensesnittet» (backend) til WordPress for alle innloggede brukere som ikke er admin. Brukes ofte i forbindelse med kundeservice sider for å fjerne muligheten for innloggede brukere til å se denne linjen.

Duplicate Post

Tillegg for å kopiere eksisterende innlegg og poster.

Advanced Code Editor

En utvidelse som tilfører kode editoren til WordPress manglende visualisering egenskaper. Etter at tillegget er installert blir kildekoden i kildekode visningen uthevet med ulike fargekoder for å gjøre det enklere å se hvor kodene begynner og slutter, og hvilke elementer de består av. Gjør det enklere å redigere kildekoden til ditt tema og utvidelser.

Simple Custom CSS

Et tema uavhengig tillegg som gjør det enkelt for deg å redigere og legge til CSS koder til ditt tema uten å måtte gå inn i temaets filer som blir fjernet igjen neste gang temaet blir oppdatert.

WP Content Copy Protection

WP Content Copy Protection fjerner muligheten til å høyreklikke for å kopiere bilder, tekst og annet innhold på sidene dine. En genial beskyttelse mot ulovlig kopiering av data. Det er heller ikke mulig å høyreklikke for å se sidens kildekode.

Simple Page Ordering

Et tillegg for å endre rekkefølgen sider skal vises i kategorioversikter o.l ved bruk av «drag and drop» metoden.

Sidebar og widgets

Sidebar Manager Light

Et tillegg som gjør at du enkelt kan opprette et ubegrenset antall nye sidebarer som erstatter de eksisterende. Du kan erstatte sidebaren for en bestemt side eller gruppe av sider, eller gjøre dem avhengig av brukerens rolle. Det vil si at du kan vise en side for dem som er logget inn og en annen for alle andre. Sidebarene du oppretter blir plassert på nøyaktig samme sted som sidebaren du erstatter lå. Tillegget støtter også WMPL, noe som gjør det mulig å vise ulike sidebarer avhengig av brukerens språk.

Add Widget After Content

Et tillegg som lager en sidebar (widgeter område) som plasseres under innholdet på dine sider og innlegg, før kommentarene. Etter installasjonen får du et nytt widgeter område i widgeter menyen din som heter «Add Widget After Content». Alle widgets som du plasserer i denne sidebaren blir automatisk vist under innholdet på dine sider og innlegg.

Du kan også blokkere området for å bli vist på bestemte post typer eller post formater. Det er også mulig å disable widgeter området per side gjennom en smart avhukingsboks som plasseres i bunnen av Editor-skjermen til dine sider og innlegg i WordPress Dashbord.

SiteOrigin Widgets Bundle

Tilfører WordPress en rekke nye widets som du kan sette inn i dine sidebarer, footer eller sider/poster.

Widgetize pages Light

Et tillegg som gjør det mulig for å lage så mange egendefinerte «sidebarer» som du selv måtte ønske, men istedenfor at sidebaren blir vist i en av sidebar områdene kan sidebarens settes inn hvor som helst i en side eller post gjennom en shortcode. Shortcoden får du på siden hvor du genererte sidebaren som du setter opp i widgeter området. 

Responsive Column Widgets

Utvider nettstedets med et ekstra widgeter-område før eller etter hovedsiden. 

Hvilket innhold som skal vises i dette området bestemmer du selv ved å gå til dine wigeter. Her vil du finne en ekstra widgeter-område (sidebar) med navn «Responsive Column Widgets» hvor du setter inn dine widets i.

Contact Widgets

En widgets for å sette inn kontaktinformasjon, med kart og sosiale medier i en av dine sidebarer eller footer områder.

Medlemskap/bruker/back-end området

User Meta

Et tillegg for å lage individuelle registreringsskjemaer og profilsider for nye og eksisterende brukere (medlemmer e.l.) med muligheten til å legge til et ubegrenset antall ekstra felter til registrering- og profilskjemaet. All informasjon kan så brukeren selv oppdatere, hvis ønskelig.

 • Tillater brukere til å oppdatere sin profil på front-end siden.
 • Legg til ekstra felter til registreringsskjema og brukerprofilen til hver enkelt bruker.
 • Legg til et registreringsskjema i hvilken som helst side eller widgeter område ved å sette inn en shortcode.
 • Opprett et ubegrenset antall skjemaer (forms) for registrering eller for å vise brukerprofilen
 • Back-end grensesnitt for å opprette og redigere felter i brukerdatabasen og lage registrerings- og profilskjemaer.
 • Muligheten til å skreddersy profilsiden til brukerrollen. F.eks. kan «subscribers» få en annen profilside enn «authors» og «admin».
 • Viser brukerens avatar på profil og registreringsskjemaet (både ajax og ikke ajax).

User Meta Shortcodes

Gjør det mulig for å vise meta-data fra WordPress databasen ved å sette inn en shortcode i siden eller innlegget hvor du ønsker at denne informasjonen skal vises. Med meta-data menes data som er lagret i WordPress sin brukerdatabase om hver enkelt bruker, side eller post. 

Tillegget viser ikke bare informasjon fra WordPress sine standardfelter i databasen. Den kan også liste ut (vise) alle egendefinerte felt i meta-databasen til WordPress. Det vil si felter du har opprettet selv for å knytte ekstra informasjon til hver enkelt registrerte bruker, side eller post.

Det eneste du trenger å angi er feltnavnet du ønsker å vise. For eksempel viser shortcoden [userinfo field=»fieldname»]eksempel på innhold[/userinfo] eller [authorinfo field=»fieldname»]eksempel på innhold[/authorinfo] i en side eller i et innlegg meta-verdiene fra feltnavnet «fieldname» i tabellen «user-meta» for den innloggende brukeren eller for forfatteren, uten å måtte endre dine mal-filer (tema).

Shortcoden …

[userinfo field=»last_name»]{{empty}}[/userinfo]

… viser f.eks. «last name» til den innloggede brukeren. Hvis ingen brukere er logget inn vises en tom streng (ingenting).

User Meta Manager

Et nyttig tillegg som lar deg opprette egendefinerte felter i brukerdatabasen til WordPress, deretter kan du redigere disse feltene eller bruke en shortcode for å begrense tilgangen til noen få utvalgte brukere. Med dette tillegget kan du for eksempel:

 • Lage, redigere og slette meta-data for individuelle brukere.
 • Legge til egne felter til brukerprofilen til den enkelte bruker.
 • Lage forms ved bruk av shortcodes som tillater individuelle brukere å oppdatere registrert informasjon om brukeren.
 • Shortcodes for å begrense tilgangen til bestemt innhold, basert på meta-verdier.
 • Shortcodes for å sette inn meta-data i sider og innlegg
 • Backup og igjenoppretting av brukerdata.

Tillegget gjør mange av de samme funksjonene som «User Meta». Vi anbefaler derfor at du sjekker ut mulighetene til «User Meta» før du installerer dette tillegget for å unngå at du ender opp med 2 tillegg som utfører den samme jobben. Tilleggene kan brukes sammen, men jo flere tillegg som installeres, jo tyngre blir hver enkelt side og jo større blir sjansene for at to tillegg skal komme i konflikt til hverandre.

Advanced Custom Fields

Et populært tillegg for å lage egen felt i WordPress databasen som benyttes rundt på nettstedet ditt. En mengde andre tillegg støtter dette populære tillegget.

Page Security by Contexture

Page Security by Contexture International (PSC) lar deg avgjøre hvilke brukere som skal ha tilgang til innholdet eller deler av innholdet på nettstedet ditt.

Tillegget lar deg lage brukergrupper som du gir ulike rettigheter til. Rettighetene avgjør hvilket innhold brukergruppen skal ha tilgang på.

Forum (BuddyPress):

BuddyPress er et forum tillegg som er skapt for å lage et sosialt nettverk ut av ditt WordPress nettsted, med medlems profiler, aktivitetstrøm, brukergrupper, beskjedsystem og mye mer. Utvalget av tillegg til BuddyPress begynner dessuten å bli svært stort, slik at det er mulig å utvide løsningen med omtrent hvilken som helst funksjon.

BuddyPress integreres sømløst med ditt WordPress tema, og kan f.eks. brukes til å lage et forum for teknisk brukerstøtte. Det vil si et forum hvor registrerte brukere kan logge seg inn for å stille sine spørsmål til andre brukere, lese deres svar eller ta del i dialogene ved å komme med sine egne kommentarer og svar på andres spørsmål og kommentarer. En tjeneste som kan frigjøre mye tid for kundeservice ved at eksisterende kunder hjelper hverandre. Krever allikevel mye oppfølging for å svare på spørsmål, fjerne uønskede innlegg, spam og lignende.

EZ Emails

Et tillegg som lar deg lage HTML maler som dine standard e-postmeldinger som du kan sende til dine registrerte brukere eller ved å taste inn e-postadressen manuelt. Du kan lage malene slik at de er delvis fylt ut, dvs. at de bare mangler data til bestemte områder i malen som du setter inn når du lager enkelt meldingene. Du lager alle malene og meldingene med tilleggets innebygde WYSIWYG edtor. Et egnet tillegg for å lage vakre e-postmaler med logoer, bilder, avansert formatering o.l. med et WYSIWYG grensesnitt for å lage meldingene.

WP Newsletter

Et tillegg som lar deg sende e-postmeldinger til dine registrerte brukere og folk som har kommentert på en av dine innlegg. Tillegget støtter HTML slik at du kan bruke HTML koder for å formatere meldingene slik du selv ønsker.

User Switching

Et tillegg som lar deg raskt bytte mellom ulike brukerkontoer via WordPress sin brukeradministrasjon som får en nytt menyvalg etter installasjonen du kan klikke på for å logge ut og inn igjen på den valgte kontoen.

Et uunværlig verktøy for utviklere som ønsker å switche mellom «admin» og en «vanlig bruker» for å se hvordan deres brukergrensesnitt ser ut. Også nyttig i HelpDesk sammenheng, hvor man ønsker å kunne logge seg inn på en brukers konto for å se med egne øyne hvordan siden deres ser ut.

Andre

Super RSS Reader

Super RSS Reader er en RSS-Feed som viser poster fra eget eller andre nettsteder. Forskjellen fra Syndicate Press er at denne viser de siste postene ved at de scrolles oppover fra bunnen. Hvor mange poster som skal vises hver gang velger du selv, sammen med antall poster og størrelsen på plug-insen som settes inn i et av dine widgets områder.