Profesjonelt webdesign


Kjøper du WordOnNet får du et profesjonelt webdesign som bygger opp under bedriftens visuelle profil og løser de ønskede kommunikasjonsoppgavene. Samtidig som det skiller bedriften fra konkurrentene på en positiv og identitetsskapende måte.

Webdesignet er ikke mal basert, men utvikles etter dine ønsker og spesifikasjoner.  Årsaken til at vi legger så stor vekt på web designet kan sammenfattes til følgende fire punkter:

Grunn nr. 1: Kundens førsteinntrykk skapes av hjemmesidenes web design

flrsteinntrykk

Før potensielle kunder leser så mye som et eneste ord på nettsidene dine, vil de gjøre seg opp et førsteinntrykk av deg og ditt nettsted. Et inntrykk som skapes i løpet av de første 4-5 sekundene etter at de har fått opp siden din, og som hovedsakelig skapes av nettsidenes webdesign.

Gir du galt førsteinntrykk til dine besøkende, kan du risikere å tape salget allerede før de har rukket å lese så mye som et eneste ord på sidene dine.

Grunn nr. 2: Kundenes persepsjon styres av hjemmesidenes web design

persepsjonHvordan en kunde ser, leser, organiserer, tolker, oppfatter og forholder seg til et budskap, avgjøres i stor grad av nettsidenes webdesign. Et godt webdesign skal fange øynes oppmerksomhet, guide dem til å se sidens kjernebudskap, hjelpe dem til å tolke budskapet, motivere dem til å utføre ønskede handlinger og få dem til å huske budskapet etter at de har forlatt hjemmesidene.

Folk flest ser og oppfatter alt rundt seg basert på et helhetsinntrykk. De vurderer ikke webdesignet, sidenes funksjonalitet, bildene og teksten på en side som isolerte og separate deler. De gjør seg opp en helhetlig oppfatning av alle disse elementene og treffer så en beslutning basert på dette helhetsinntrykket av nettsidene dine.

Grunn nr. 3: Web designet skiller deg ut fra dine konkurrenter

konkurrenterI en tid hvor alle produkter og tjenester er mer eller mindre identiske, er det designet og metafysiske verdier som skiller de ulike produktene, tjenestene og leverandørene fra hverandre. Et godt web design skal skille deg ut i fra dine konkurrenter og tilføre verditilbudet meta-verdier som forsvarer en høyere pris og øker kundenes opplevelse av det (kundetilfredsheten). Webdesignet skal gi kundene dine en grunn til å huske deg.

Grunn nr. 4: Gjennkjennelseseffekten avgjøres av hjemmesidenes web design

merkerMerkevarebygging går ut på å posisjonere et merke på en bestemt måte i målgruppens bevissthet. All markedskommunikasjon må derfor bygge opp under den samme visuelle profil og kjernebudskap for å skape en gjenkjennelseseffekt som kan posisjonere merket på den ønskede måten i kundenes bevissthet