Bruk av kategorier og stikkord i WordPress


Kategorier og stikkord (tagger) er innebygde funksjoner i WordPress for å organisere innleggene dine. Bruker du dette på en riktig måte gjør du det både enkelt for brukerne og deg selv å finne og navigere rundt på nettstedet ditt.

Hvorfor bruke kategorier og stikkord?

Det er ikke påkrevd at du bruker mer enn en standardkategori i WordPress, men vi anbefaler deg allikevel å ta i bruk denne funksjonen og gruppere innholdet i nettstedet ditt i ulike beskrivende kategorier. Ikke bare for å gjøre det enkelt for brukerne å finne det de leter etter, men også for å øke sidene og innleggenes rangering i søkeresultatene til Google, Bing og Yahoo.

Hva er forskjellen?

Hva er egentlig forskjellen mellom kategorier og stikkord? Rent teknisk er det ingen forskjell – begge får sin egen mappe i nettadressen, nemlig /catergory/ og /tag/, og begge brukes til å gjøre det enklere å finne og navigere på nettsiden. Mange utvidelser bruker i tillegg kategoriene og stikkord til å avgjøre hva som skal vises på en bestemt side eller innlegg.

I praksis derimot er det en forskjell. Kategorier brukes for hovedkategorier, mens stikkord brukes for “underkategorier“, altså organisering på et mer detaljert (spesifikt) nivå. Derfor kan samme innlegget gjerne ha flere stikkord.

At et stikkord (tag) er en underkategori er imidlertid ikke helt riktig, da det fult mulig å opprette en underkategori til en hovedkategori i WordPress. Faktisk anbefaler vi at du gjør det for å organisere nettstedet ditt bedre og knytte flest mulig nøkkelord for søkemotorene i såvel nettadressen som presentasjonen av innholdet.

La oss si at du skriver et nettsted om mobiltelefoner og at du nettopp har skrevet en nytt innlegg om Apple sin nye iPhone 6. Den ønsker du å publisere i underkategorien “iPhone” som er en underkategori til hovedkategorien “Apple“, slik at alle som klikker på kategorien “Apple” først får opp underkategoriene til “Apple” og kun de som velger underkategorien “iPhone” for opp dette innlegget eller siden. 

Så langt, ingen problemer. Hva så med “stikkord”. Hvor kommer de inn? De kan du nå legge til siden eller innlegget for å knytte nøkkelord til siden eller innlegget. Nøkkelord i form av klikkbare tagger i forbindelsen med presentasjonen av innlegget eller siden. Du kan f.eks. legge til følgende tagger til din Iphone 6 artikkel:

  • 5,4 inch skjerm
  • iOS
  • Smarttelefon

…for å knytte flere klikkbare nøkkelord til denne artikkelen. Stikkordene presenteres normalt i toppen eller bunnen av en side eller innlegg og ved å klikke på stikkordet kommer brukeren til en side som lister alle andre sider og innlegg som er markert med samme stikkord. Noe som gjør det enkelt for leserne å finne innlegg og sider som inneholder lignende stoff, samtidig som dette øker sidens keyword density for disse utpekte nøkkelordene som du ønsker at innlegget eller siden skal bli funnet på i søkeresultatene til Google, Bing, Yahoo og andre søkemotorer.

Legge til eller slette en kategori/stikkord

Under mappen Innlegg i kontrollpanelet i WordPress, finner du menyene katagorier og stikkord (tagger).

wordpress_kategorier2

Her får du full kontroll over kategorier og stikkord. Klikk på den mappen du ønsker, slik at du kan eventuelt rydde i kategorier eller tagger (stikkord).

Antall kategorier og stikkord (tagger)

Hvert innlegg bør ha kun én kategori, men gjerne flere tagger. Med én kategori blir organisering og navigering enklere. Du bør derfor opprette et relativt lite antall kategorier, gjerne i størrelsesorden 10 eller 50, alt etter hvor omfattende nettsiden din er.

Slik endrer du standardvalget i WordPress

Standardvalget i WordPress er kategorien «Ukategorisert» og ingen stikkord (tagg), det vil si dersom du ikke aktivt velger noe selv. Du må med andre ord selv lage kategorier og stikkord (tagger) for dine innlegg.

Du kan endre standardvalget Innstillinger i kontrollpanelet i WordPress, og her skal du velge Skriving. Du kan endre standardkategorien, det vil si kategorien som alltid velges når du oppretter et nytt innlegg. Du kan bla i rullevinduet ved «Standardkategori for innlegg» – her finner du alle kategoriene du selv har opprettet fra før av. Du må altså først opprette minst en ny kategori for å se flere valg her.

I mappen Innlegg i kontrollpanelet i WordPress, finner du undermappen Kategorier. Her kan du legge til eller slette kategorier du tidligere har opprettet. Her kan du altså rydde opp i kategoriene.

Overgang til kategorier/stikkord (tagger)

Du kan selv velge om du i det hele tatt bruker kategorier og stikkord (tagger) i WordPress. Hvis du velger å bruke denne funksjonen, er det en fordel å bruke dette allerede fra starten av, det vil si når du installerer WordPress. Det er likevel aldri for sent å innføre funksjonene på et senere tidspunkt.

Har du allerede flere innlegg på nettsiden, og har bestemt deg for å innføre kategorier og tagger, har du muligheten til å behandle flere innlegg samtidig. Det du gjør da er å først klikke på Innlegg-mappen i kontrollpanelet i WordPress, deretter merke alle innlegg som skal ha samme kategori/tagger, velg deretter Rediger i rullevinduet nederst på Innlegg-siden, og klikk på Bruk. Da får du opp et vindu hvor du kan velge hva du ønsker å gjøre med alle innleggende du har merket.