Hvordan lage en ny side eller innlegg?


Ny side/innleggFremtidige innleggSett inn bilder o.l.Del opp

Fremgangsmåten for å lage en ny side og innlegg er nærmest 100% prosent identisk. Den største forskjellen er hvor du finner menyvalgene for å lage en ny side eller innlegg.

  • Nytt innlegg – Velg “Innlegg” i WordPress Dashbord og klikk så “Legg til ny”
  • Ny side – Velg “Sider” i WordPress Dashbord og klikk så “Legg til ny”

Vi forklarer her hvordan du går frem for å lage en ny side.

Klikk på menvalget “Sider” og “Legg til ny“.  Du får da opp en blank side.

Angi tittelen (meget viktig) og begynn å gi siden innhold under knapperaden til TinyMCE. Her setter du inn den teksten og de bildene og videoene du ønsker å ha med.

Når siden er ferdig må du huske på å angi en “Title Tag” og en “Meta Description” i boksene under “SEO Settings” som finnes under TinyMCE.

Klikk til slutt på “Publiser” for å publisere siden. Det vil si gjøre den synlig.

Ønsker du at siden skal være tilgjengelig fra din navigasjons meny må du nå gå til “Utseende” og “Meny” for å legge til siden i din meny.

Fremtidige innlegg

Ønsker du å publisere et innlegg med WordPress inn i fremtiden, altså ikke umiddelbart, men på en fremtidig dato eller klokkeslett, kan du gjøre dette med en «skjult» funksjon. Denne muligheten er i utganspunktet ikke godt synlig, men er enkel å gjennomføre hvis du vet hvor den er.

Når du oppretter et nytt innlegg i WordPress, kan du velge å publisere det eller lagre innlegget som en kladd. Dette gjør du via meny til høyre i kontrollpanelet i WordPress.

wp_publiser1

Her kan du altså velge å klikke på «Lagre kladd» eller «Publiser». Dersom du ønsker å publisere innlegget automatisk når du ikke er til stede, altså på en fremtidig dato/klokkeslett, kan du gjøre dette ved å klikke på «Rediger» ved siden av «Publiser umiddelbart».

wp_publiser2

Du får da muligheten til å endre på dato og klokkeslett – her er det bare å slette gjeldende tall, og endre disse manuelt.

Når du har bestemt dato og klokkeslett, klikker du på «OK»-knappen, og deretter «Planlegg»-knappen.

wp_publiser3

Da blir innlegget publisert på den datoen og klokkeslettet du har bestemt.

Kilde: Dataporten

Sett inn bilder og lignende

Å sette inn et bilde i en side eller innlegg er svært enkelt i WordPress.

Klikk på knappen “Legg til media” som er plassert over TinyMCE for å sette inn et bilde i en side eller post.

Du kommer nå til et media-arkiv som viser alle bilder og andre grafiske elementer du allerede har lastet opp til WordPress sitt medieakriv. Hvis du ønsker å bruke et bilde du allerede har lastet opp er det bare å skrolle til du finner bilde og klikke på “Sett inn” knappen for å sette inn bilde i siden eller innlegget hvor markøren sto før du klikket på “Legg til media” knappen.

Ønsker du å laste opp og bruke et bilde som ikke allerede finnes i mediearkivet, klikker du på fanen “Last opp filer” før du klikker på knappen “Last opp filer”. Du får da opp et vindu som viser alle enhetene og filene på din maskin. Finn filen du ønsker å bruke og klikk “Åpne” (e.l.) for å laste opp filen til ditt mediearkiv. Klikk så på sett inn etter at du har valgt om du ønsker å ha bilde venstre, midt eller høyrestilt, evt. uten noen form for formatering. Husk også å angi en “Alt” tekst til bilde, da Google bruker det til å beregne keyword density o.l. nøkkelparametre for rangeringen i Google.

Under finner du en YouTube video som viser hvordan du setter inn et bilde i en side eller innlegg. I tillegg får du med noen andre triks på kjøpet 🙂

Slik deler du opp WordPress-innlegg eller sider

Har du et innlegg på WordPress-bloggen din som er blitt for langt, og har lyst å dele opp dette i flere deler?

Under finner du noen råd og tips fra Dataporten om akkurat dette.

Det er minst tre måter å løse dette på. Du kan legge en «Les mer»-lenke på et innlegg du har på hovedsiden i din blogg, da blir teksten på hovedsiden forkortet. Den andre måten er å legge inn en kode, flere ganger i et innlegg, og innlegget deles da opp hvor kodene er plassert. Den tredje muligheten er å opprette innleggene som normalt, men å lage en meny manuelt, som knytter sammen innleggene.

Legg inn en «Les mer»-lenke

Ønsker du å opprette en «Les mer»-lenke på hovedsiden, finnes en egen funksjon for dette i WordPress. Lenken går da fra hovedsiden i bloggen til selve innlegget.

I redigeringsvinduet for et innlegg finner du en knapp som sier «Sett inn mer-skille» hvis du holder musen over knappen.

skille

Du kan plassere denne lenken hvor du ønsker, det vil si du velger selv hvor mye tekst som dukker opp på hovedsiden.

Hvis du er i tekst-modus i redigeringsverktøyet, altså HTML-modus, er det denne koden som brukes:

<!–more–>

For ordens skyld, noen WordPress-temaer har denne funksjonen innebygd, det vil si det legges inn en «Les mer»-lenke automatisk, men da har du ikke kontroll over plasseringen.

Del opp ett innlegg

Hvis du har et veldig langt innlegg, og ønsker å dele opp denne i flere deler, har du flere muligheter. Vi nevner her to alternative muligheter som kan brukes.

Den ene muligheten er å opprette flere innlegg, og organisere delingen manuelt. Hvis du for eksempel har tre deler, kan du kalle disse for del 1, del 2 og del 3, og lage en meny manuelt i hvert enkelt innlegg. Menyen består da av lenker til de andre innleggene. Dette kan oppleves som tungvint, men fordelen er at det er ryddig og fleksibelt. Fordelen er at du kan eventuelt legge til del 4 på et senere tidspunkt, og da er det enkelt å legge denne delen i menyen i etterkant.

Den andre muligheten er å legge inn følgende HTML-kode i innleggene:

<!–nextpage–>

Du plasserer da koden hvor innlegget skal slutte, og neste innlegg skal starte. Fordelen er at det er veldig raskt gjort å legge inn den ene koden etter hverandre på ulike steder i et langt innlegg – du kan legge så mange du bare vil. Ulempen med denne metoden er at du må bruke tekst-modus i redigeringsverktøyet i WordPress. Hvis du ikke er fortrolig med HTML, er ikke dette så god ide.

pages123

En annen ulempe med denne metoden er at du vil få opp menyen på engelsk og ikke på norsk, altså slik: «Pages 1-2-3», og så videre.