Hvordan installere en utvidelse eller tema?


Hvor finner jeg mine utvidelser (plug-ins)?

Logg inn på WordPress Dashbord. Klikk deretter på menyvalget “Utvidelser” i venstre sidebar for å få opp en oversikt over alle utvidelser du har installert.

Hvordan installere nye utvidelser?

Hold musa over menyvalget “Utvidelser” og velg “Legg til ny” for å installere en ny utvidelse som en del av din WordPress installasjon. Du får da opp en ny side med et søkefelt hvor du kan angi hva du søker etter, og muligheten til å velge om du ønsker å søke på “term”, “tag” eller “author”.

Søkeresultatet genererer en resultatside, hvor du kan klikke på “Detaljer” for å få opp en nærmere beskrivelse av denne plug-ins eller “Installer” for å laste ned og installere denne plug-ins som en del av din WordPress installasjon.

Velger du “installer” vil WordPress laste ned og installere denne utvidelsen som en del av nettstedet ditt. Når alt er klart vil du få opp et spørsmål om du ønsker å aktivisere denne utvidelsen eller ikke. Velger du “Aktiviser” blir den aktiv og du kan bruke den i dine widegets og sider/poster, litt avhengig av hva slags utvidelse du har valgt å laste ned og installere.

Etter at utvidelsen er installert og er aktiv er det bare å ta den i bruk. Enkelte utvidelser lager sine egne tillegg i venstre sidebar, mens andre legger til et menyvalg under “settings” hvor du kan konfigurere den installerte utvidelsen slik du vil.

Finnes det ingen konfigurasjons muligheter for utvidelsen blir ingen nye menyvalg lagt til. Er utvidelsen en widgeter som du kan sette inn i et widgeter område legges dette valget automatisk til din widgeter oversikt under “Utseende”.

Har utvidelsen ingen widgeter, men er basert på at du skal sette den inn hvor du selv ønsker i dine sider og poster, må utvidelsen settes inn i form av en “shortcode“. Hvordan shortcoden skal skrives er oppgitt sammen med dokumentasjonen til utvidelsen eller finnes på utviklernes egne hjemmesider for den valgte utvidelsen.

Hvordan fjerne en utvidelse?

Klikk på “Utvidelse” i WordPress Dashbord for å få opp en oversikt over dine utvidelser.

Klikk deretter på menyvalget “deaktiviser” for å deaktivisere denne utvidelsen.

Hvis du ønsker å slette denne utvidelsen permanent klikker du på “Slett” etter at du har deaktivisert utvidelsen. Gjør du ikke dette blir utvidelsen liggende på webområdet ditt inaktivt.

Hvordan installere et nytt tema?

Web designet og navigasjonsmenyen styres av det temaet du har valgt til nettstedet. Ønsker du å endre grunn layouten kreves det normalt at du må installere et nytt tema fra WordPress.org. Spesielt hvis du ikke bestiller programmering kunnskaper innen PHP og JavaScript.

WordPress tilbyr flere tusen gratis temaer (web design maler) du kan velge å laste ned og installere.

Å installere et nytt tema er omtrent som å installere en utvidelse. Velg “Tema” fra menyvalget “Utseende”. Du får da opp det temaet du har aktivt i dag, med konfigurasjons muligheter. Under finner du også alle andre temaer du har lastet ned, men som i dag ikke er aktive. Ved å klikke på “Aktiviser” kan du aktivisere dette temaet og deaktivisere det aktive samtidig.

Klikker du på “Legg til ny” kan du søke etter ønsket tema fra tusenvis av gratis temaer fra WordPress.org. Ved å klikke på “Installer” på et av de temaene du får opp i søkeresultatet laster WordPress automatisk ned dette temaet før de stopper opp og spør om du ønsker å aktivisere det. Klikker du på “Aktiviser” blir dette temaet aktivisert.

For nærmere informasjon se YouTube videoen under.