Slik velger du tema (webdesign) til ditt nettsted


wordpress-themes-install

En av de største fordelene med WordPress er at du kan velge et gratis web design fra WordPress.org gjennom å søke i et malarkiv med nærmere 2.000 themes som er det WordPress kaller disse designmalene for.

 

Noen av disse temaene har mange konfigurasjonsmuligheter, hvor du kan endre ulike deler av designet selv på en enkel måte uten å kunne noe om koding eller programmering. Hvilke muligheter de ulike malene har varierer, så dette er noe du må sjekke før du installerer temaet.

Så snart du har funnet temaet du ønsker å installere kan du installere det via WordPress Dashbord ved å følge denne fremgangsmåten:

1. Logg inn på WordPress Dashbord

Logg inn på WordPress Dashbord ved å skrive

  • http://dittdomenenavn.no/wp-login.php

Bytt ut “dittdomenenavn.no” med ditt eget domenenavn.

2. Finn ønsket tema

Klikk på “Utseende” i venstre sidebar meny etter at du er logget inn og velg “Tema” i menyvalget.

Klikk deretter på “Legg til ny” for å søke etter og installere et nytt tema (se illustrasjonen under)

theme-meny

Skriv inn hva du søker etter i søkefeltet og avkryss eventuelle søkekriterie bokser for å sortere ut bestemte temaer. Klikk deretter “søk” for å søke etter maler som oppfyller disse kriteriene i wordpress.org sin database.

find-theme

Når du får opp søkeresultatet kan du forhåndsvise temaet, lese nærmere om det eller installere det med et tastetrykk (se illustrasjonen under).

theme-search

Klikker du på “Installer” er det bare å vente et par sekunder for at WordPress skal laste ned dette themet og installere det selv. Etter at det er installert trenger du bare å avslutte installasjonen med å klikke “Aktiviser” for å aktivisere dette temaet og deaktivisere det gjeldende.

Du kan også laste opp et tema fra en zip-fil ved å klikke på “Last opp” knappen øverst på siden. Hvordan du finner og installerer et tema via “Upload” funksjonen finner du en YouTube video på under:

Konfigurer ditt nye tema

Nå som du har installert og aktivisert ditt nye tema kan du begynne å konfigurere det. Hvilke muligheter du har, er avhengig av utviklerne som bestemmer dette.

Temaet konfigurerer du ved å gå til “Innstillinger” og klikke på menyvalget “Tema”. Du får da opp ditt aktive tema med ulike knapper du kan velge for å sett det opp.

Default har de fleste temaer følgende menyvalg:

OPTIONS – Ulike tilleggsvalg for themet. Avhengig av hvilket theme du har valgt

Widget – Oppsett av sidebarene i oppsettet av nettstedet og hvilke funksjoner som skal inngå i dem (også kalt plug-ins)

Menus – Oppsett av nettstedets navigasjonsmeny

Header – Valg av bilde og/eller tekst til header delen av designet.

Background – Valg av bakgrunnsfarge og/eller bilde for nettsidene

Customize – Utviklernes egne valg for themet du har valg. Default har alle theme følgende minimumsvalg under “customize