Materiell & arbeidsprosess

Jo bedre beskrivelse du gir, jo bedre blir resultatet

«Shit in – shit out» er det noe som heter, og det gjelder i aller høyeste grad her. Jo bedre beskrivelse du gir av hva du ønsker, jo enklere er det for oss å lage et nettsted som oppfyller dine ønsker.

Vi oppfordrer derfor alle våre kunder til å sette seg ned og bruke litt tid på materiellet og kravspesifikasjonene som leveres. Har du spørsmål kan du benytte skjemaet i høyre sidebar for å sende oss spørsmålet ditt.

Møte og materiell

Møte

For å oppnå en effektiv arbeidsprosess med minst mulig tidstyver underveis, kan vi dessverre ikke ha noen møter med deg som kunde for å diskutere designet og nettstedets innhold. Alt må gjøres via våre innlevering skjemaer, per -post og på telefonen med våre utviklere.

Alt materiell må leveres samtidig

Det er ikke mulig å levere materiellet til nettsidene i flere omganger. Dette fordi vi ikke kan begynne jobben før vi har fått materiellet vi trenger. Alt materiell må derfor leveres samtidig for at vi skal få en effektiv arbeidsprosess.

Kommer du med ytterligere materiell til en side eller funksjon etter at det første materiellet er levert, blir du tilleggs fakturert med kr. 590.- per påbegynte time dette ekstraarbeidet dette måtte påfører oss.

Materiellet må leveres innen 2 uker etter bestilling

Alle bestillinger er bindende og alt materiell må leveres innen 2 uker etter bestilling. Har vi ikke mottatt materiell innen denne tid ferdigstiller vi jobben med det materiellet og informasjonen vi sitter på, før jobben anses som ferdig levert. 

Innlevering av materiell

For å oppnå en effektiv arbeidsprosess må alt materiell til WordOnNet leveres via de innleveringskjemaene vi har utviklet for dette formålet eller du kan sende materiellet til materiell@onnet.no hvis du finner dette mer hensiktsmessig.

Disse innleveringskjemaene finner du i høyre sidebar. Hvilke innleveringskjemaer du må fylle ut er avhengig av hvilke tilleggsider har bestilt. Det eneste skjemaet alle må fylle ut er skjemaet for «Grunndesign» og materiell til «forsiden«.

Korrektur og ferdigstillelse 

Første utkast er klart senest 1 uke etter innlevering av materiell

Senest 1 uke etter at du har levert oss materiellet vil vi ha første utkast til forside og malside klart. Når vi har utkastet klart vil du motta en e-postmelding fra oss med link til utkastet.

Du har 3 virkedager på å kommentere utkastet

Etter at du har mottatt denne e-postmeldingen har du 3 virkedager på deg til å komme med en tilbakemelding på jobben som er gjort. Jo bedre du kommenterer det som du ønsker å endre, jo enklere er det for oss å gjøre det du ønsker. Husk: «Shit in – shit out«. Har du problemer med å formulere deg skriftlig kan du ringe oss og prate med utvikleren på telefonen for å komme med personlige kommentarer rett til den som gjør jobben.

Hører vi ikke noe i fra deg innen 72 timer etter at du meldingen ble sendt, går vi ut i fra at du har akseptert førsteutkastet og går videre i prosessen.

Korrigert første utkast innen 3 dager etter tilbakemelding

Basert på dine tilbakemeldinger lager vi et nytt utkast innen 3 virkedager etter at vi mottok din tilbakemelding på førsteutkastet. Når dette korrigerte utkastet er klart får du en ny epostmelding fra oss, med link til det korrigerte utkastet.

Du har 3 nye dager til å kommentere det endelige resultatet

Etter at du har mottatt denne epostmeldingen om det siste korrigerte utkastet, har du ytterligere 3 virkedager på å komme med eventuelle justeringer, før vi publiserer det ferdige resultatet.

Det korrigerte utkastet ferdigstilles innen 3 virkedager

Basert på din siste korrektur foretar vi de siste endringene av førstesiden og malsiden, før det endelige resultatet publiseres.