Uten database fungerer ikke WordPress. Hvis databasen er utilgjengelig eller korrupt, er WordPress-nettsiden enten nede eller at den ikke fungerer som den skal. Heldigvis er dette sjelden kost, men det kan faktisk skje. Hva gjør du da? Her får du tips som kan prøves for å fikse databasen. 

En database som ikke fungerer kan føre til ulike typer problemer, alt fra at enkelte funksjoner ikke fungerer i kontrollpanelet i WordPress, til den ekstreme situasjonen at WordPress-nettsiden går helt ned.

Det kan bli så ille at du ikke får tilgang til kontrollpanelet, da har du jo mistet all kontroll over WordPress. Hvis dette skulle skje, så kan du prøve trikset som er nevnt nederst på denne siden, såkalt «ANSI-trikset».

Sjekk wp-config.php hvis du ikke får kontakt med databasen

Filen wp-config.php er kanskje den viktigste filen i WordPress. Dette er filen som brukes til å installere WordPress og som kobler WordPress sidene mot mySQL databasen. Er ikke denne filen på plass eller hvis den ikke er korrekt, får ikke WordPress kontakt med databasen. Du må da åpne filen wp-config.php som ligger på root i WordPress mappen din på webhotellet og sjekke alle verdiene i filen.

Sjekk følgende verdier i din wp-config.php fil (verdiene du må sjekke er uthevet):

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //

/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘navn_på_databasen‘);
/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘navn_på_brukernavn_til_databasen‘);
/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘passordet i databasen‘);
/** MySQL hostname */
define(‘DB_HOST’, ‘87.254.34.43’);
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8?);
/** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
define(‘DB_COLLATE’, »);

Reparer databasen manuelt

WP_ALLOW_REPAIR er en funksjon som tilbys i selve WordPress-systemet, som kan brukes til å reparere korrupte databaser.

Slik gjør du det:

 1. Logg deg på din server via FTP.
 2. Finn filen wp-config.php som ligger på «root» i WordPress mappa.
 3. Last filen ned til din maskin
 4. Høyreklikk på wp-config.php-filen og velg rediger fra menyen.
 5. Legg til følgende teskt i filen:

  define(‘WP_ALLOW_REPAIR’, true);

  Plasser teksten like før følgende tekst:

  if ( !defined(‘ABSPATH’) )

 6. Lagre endringene og last filen opp igjen til serveren. Overskriv den eksisterende filen.
 7. Gå til følgende adresse i nettleseren din, erstatt din_nettside med navnet på din nettside:

  http://din_nettside.com/wp-admin/maint/repair.php

 8. Nå skal du få opp en mulighet til å reparere databasen. Du kan gjerne velge «Reparer og optimaliser database».

 9. Når prosessen er ferdig bør du fjerne linjen fra wp-config.php.

 10. Nå skal nettsiden fungere som den skal.

Reparer databasen med en utvidelse

Det finnes flere gode utvidelser du kan installere for å reparere og optimalisere din mySQL database. Et godt «alt-i-ett» verktøy du kan bruke for å reparere databasen er WP-Optimizer. Utvidelsen inngår standard i WordOnNet pakken.

Reparer databasen med phpMyAdmin

Hvis ikke dette hjelper kan du prøve å reparere databasen via phpMyAdmin.

Logg på kontrollpanelet til ditt webhotell, f.eks. cPanel hvis du har et Linux webhotell. Klikk her på symbolet «phpMyAdmin» for å starte dette programmet. Velg WordPress databasen hvis du har flere databaser og marker alle tabellene i databasen. 

Velg «Repair table», og vent til prosessen er ferdig. Hvis du er heldig er dette nok til å reparere databasen. Dette vet du ikke før du faktisk prøver nettsiden din og om WordPress-funksjonene fungerer.

Prøv «ANSI-trikset»

Dette trikset gjelder kun hvis du fortsatt sliter med feilmeldinger i WordPress. Vi kaller dette for «ANSI-trikset». Det gjelder spesielt hvis du får en feilmelding som ligner på dette:

«Header error wp-includes/pluggable.php on line 876?

Slik gjør du:

 1. Logg deg på din server med FTP.
 2. Overfør filen wp-config.php fra serveren til din datamaskin. Opprett en egen mappe for denne filen.
 3. Åpn filen wp-config.php i et tekstabehandlingsprogram, gjerne Notisblokk.
 4. Velg Lagre som, og sørg for å lagre filen på formatet ANSI i stedet for UTF-8.
 5. Overfør deretter filen tilbake til serveren, og velg å overskrive filen på serveren.
 6. Prøv nå WordPress, og se om feilen er fikset.

Siste utvei – restore en tidligere database

Har du ennå ikke løst problemet er siste utvei å restore en backup av en tidligere database, forutsatt at du har en backup av den.

Hvis ikke du tidligere har tatt backup av WordPress, er det kun en ting som gjenstår for å få opp friskmeldt WordPress, og det er å installere WordPress på nytt, men dette innebærer jo at all data er tapt.