Vi takker for din bestilling av hjemmesidepakken WordOnNet. En kopi av bestillingen er sendt til din e-postkonto. 

For at vi skal kunne starte på utviklingen av dine nye nettsider trenger vi litt informasjon og materiell fra deg. Vi håper du raskest mulig kan få levert oss denne informasjonen og dette materiellet.

 

Lever materiell